Huisregels Gastouder José Goes

 

 

Openingstijden

Gastouderopvang Jose is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Vrijdag is de opening van 9.00 uur tot 13.00 uur. (minimaal 6 uur per afname). Andere tijden zijn mogelijk in overleg.

Tarieven

Het uurtarief van de gastouderopvang is 6,- per uur. Voor de peutergroep op vrijdagochtend zijn de kosten 6,25 per uur. Dit tarief is inclusief eten, drinken, met uitzondering van babyvoeding, dieetvoeding en luiers. Dit dient u zelf mee te geven.

Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau. (hierachter tussen haakjes de naam van jouw gastouderbureau)Gastouder José is ingeschreven in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en is geregistreerd gastouder. Hierdoor kunt u, wanneer u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Tariefwijzigingen van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij niet akkoord van de tariefwijzigingen blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht tegen het oude tarief.

Inschrijving

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de ouders/verzorgers, kan een kind direct geplaatst worden. Eventueel is het mogelijk een plaatsje op de wachtlijst te reserveren. De plaats op de wachtlijst is afhankelijk van een aantal factoren;

Broertjes en zusjes van kinderen die al een plaatsje hebben op de opvang, krijgen voorrang.

Plaats is afhankelijk van uren, dagen en leeftijd.

Ruildagen

Extra dagen of ruildagen zijn in overleg mogelijk.

Structureel veranderen van de opvangdagen dienen 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven aan gastouder José Goes.

Halen en brengen

Mochten onvoorziene omstandigheden zorgen dat u uw kind(eren) niet op tijd kunt ophalen, horen wij dit graag. Meestal kunnen wij wel voor een oplossing zorgen.

Indien u uw kind door iemand anders op wilt laten halen, dient dit van te voren aangegeven te worden. Indien wij deze persoon nog niet kennen, dient deze persoon zich aan de deur te legitimeren. In geval van twijfel, zullen wij altijd eerst contact met u opnemen. 

Halen en brengen 

Mochten onvoorziene omstandigheden zorgen dat u uw kind(eren) niet op tijd kunt halen, hoor ik dat graag. Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen!

Indien u uw kind(eren ) door iemand anders op wilt laten halen, dient u van te voren aangegeven te worden. Indien ik die persoon nog niet ken, dient deze persoon zich aan de deur te legitimeren. In geval van twijfel, zal ik altijd eerst contact met u opnemen. 

De ouder zorgt er voor dat het hek gesloten is bij het brengen en halen van uw kind(eren)

De gastouder doet, na dat alle kinderen aanwezig zijn, de voordeur op slot. De ouder zorgt ervoor dat deze deur dicht is bij het halen en brengen.

Contact met ouders

Bij het halen en brengen vindt de overdracht van uw kind plaats. Mocht u wat uitgebreider over uw kind willen praten, kunnen we daar een afspraak voor maken. Er wordt per dag een verslag geschreven. Meestal maakt gastouder José er wat foto’s bij. Dit verslag is alleen in te zien door ouders/verzorgers met een inlogcode.

Gedurende de opvang bent u altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Vakantie en sluitingsdagen

Sluitingsdagen bij de gastouder worden 2 maanden van te voren doorgegeven. Bij sluiting door calamiteiten wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ouders geven hun vakantie minimaal 2 maanden van te voren door.

Op nationale feestdagen is de opvang gesloten.

Ziekte van uw kind.

Als een kind koorts heeft/krijgt hoger dan 38 graden of zich duidelijk niet lekker voelt, wordt er contact met u opgenomen met de ouder voor overleg. Afhankelijk van de groepsbezetting wordt gekeken of het mogelijk is uw kind te laten blijven. (besmettelijke ziektes uitgezonderd).

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder een formulier in te vullen, zodat u de verantwoordelijkheid blijft dragen. Kan een kind niet komen wegens ziekte dan dient u dit aan de gastouder door te geven. Betaling blijft bij ziekte verschuldigd aan de gastouder.

Bij ziekte van de gastouder wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. U betaald dan niet voor de gereserveerde contracturen.

Hygiëne en veiligheid

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau. Daarbij wordt gelet op de veiligheid in en om de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Ieder kind heeft zijn eigen bedje . Onze lakens en slaapzakken worden hier gewassen.

Betalingsverplichting

Urenregistratie wordt bijgehouden door de gastouder. Aan het eind van de maand worden de uren naar de vraagouder verstuurd voor goedkeuring. De rekening dient uiterlijk 10 dagen na het begin van de nieuwe maand betaald te zijn. Mocht u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, zal u hiervan een herinnering ontvangen. Geeft u geen gehoor aan deze herinnering en voldoet u de betaling niet, dan zal de opvang per direct stoppen, tot de betaling is voldaan. De uren dat het gastkind niet komt, wordt wel in rekening gebracht.

Opzegtermijn

Beëindiging van de opvang dient schriftelijk te gebeuren, minstens 1 maand van te voren. Het is noodzakelijk dat u dit schriftelijk doet bij het gastouderbureau én bij gastouder Jose.

Aansprakelijkheid

Elk gezin dat gebruik maakt van opvang José Goes, dient een eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Ouders/verzorgers zijn en blijven te alle tijde (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor schade die hun kind veroorzaakt bij de gastouder en/of derden.

De gastouder heeft een bedrijfsaansprakelijkheid-en ongevallenverzekering afgesloten.

Gastouder José Goes stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken/beschadigen van eigen speelgoed/kleding van het kind.

Eten en drinken

De prijs per uur is inclusief eten en drinken. (Flesvoeding uitgezonderd)

‘s Ochtends eet de gastouder fruit met de kinderen. Stukjes fruit voor de grote kinderen, fruithap voor de kleintjes. Het fruit varieert met het seizoen. ’s Zomers hebben we ook fruit uit onze eigen tuin. Het fruit wordt op een bord gelegd en gaat rond zodat elk kind zelf kan pakken. Gastouder

José Goes zorgt ervoor dat iedereen voldoende fruit krijgt. De kinderen krijgen diksap, rooce vice, thee of water.

Tussen de middag eten we volkoren brood. Het beleg mogen de kinderen zelf kiezen. Het beleg bestaat uit smeerworst, smeerkaas, plakjes worst of kaas. Af en toe mogen de kinderen een boterham met pindakaas of stroop. De kinderen mogen kiezen uit melk, water of thee.

’s Middags krijgen de kinderen een koekje, cracker of rijstwafel met diksap, rooce vice, thee of water. Met warm weer wordt er voor extra drinken gezorgd. Op warme dagen houdt José in de gaten of iedereen genoeg vocht binnen krijgt.

Snoepen

Snoep krijgen de kinderen in principe niet. Met speciale gelegenheden (feest en verjaardagen)krijgen ze iets toepasselijks zoals chocolade eitjes met Pasen en wat kruitnootjes met Sinterklaas. Wilt u uw kind met zijn/haar verjaardag laten trakteren, kies dan bij voorkeur voor iets gezonds.

Gebruik van foto’s

Gastouderopvang José heeft een eigen facebook-pagina en website. Hier worden foto’s gebruikt die gemaakt zijn tijdens de opvang. Mocht u hier tegen zijn, dan wordt u verzocht dit vóór de aanvang van de opvang aan te geven op de daarvoor bestemde formulieren.

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen. Wilt u er met de kleding van de kinderen er rekening mee houden, dat deze vies mag worden? De gastouder probeert zoveel mogelijk de kleding te beschermen tegen vlekken. Ook hiervoor geldt; trek uw kind niet de allermooiste kleren aan. Als het regent of we gaan bij de kalfjes of geitjes kijken, heeft de gastouder laarzen in diverse maten. Natuurlijk mogen ook eigen laarzen worden meegenomen.

Vervoer

De gastouder vervoert de kinderen in een loopkar waar 6 kinderen in kunnen, (Een babyschaal voor de baby’s) bakfiets of in de buggy of dubbele buggy. We gaan met de loopkar kijken aan de

overkant bij de kalfjes of gaan het parkbos in. Met de bakfiets maken we af en toe een uitstapje naar het kasteel/de geitenboerderij e.d. Door het ondertekenen van deze huisregels gaat u akkoord met het vervoer van de duwkar, buggy, dubbele buggy of de bakfiets.

Buiten hekje van het terras komen

De ouder geeft toestemming dat de gastouder met de kinderen buiten het hekje/afscheiding naast het terras mag komen als ze de kinderen aan de hand heeft of dat de kinderen in de loopkar / buggy zitten.

Als de ouders hun kind(eren) brengen, is hetlopen op de werf hun eigen verantwoording totdat de ouder en kind(eren) door het hekje bij het terras zijn.

**Door het ondertekenen van deze huisregels gaat u, als ouder, akkoord met bovenstaande regels/punten.